Laboratoris

Urbanística IV

Pujar un treball

1423775723_folder-green-32 Pàgina de lliurament dels treballs / Página de entrega de los trabajos

 
Instruccions per lliurar els exercicis

1. Per Atenea o per email se us ha enviat les dades d’accés a la carpeta de box.com (usuari i contrasenya)

2. Abans de penjar l’exercici, prepareu l’arxiu:

   Ha de ser UN SOL PDF PER LLIURAMENT

   Nom de l’arxiu: indicar número d’exercici, el grup i primer cognom de cada membre del grup.
   Per exemple: Exercici00_Grup00_Cognom1_Cognom2_Cognom3.pdf

   En el pdf que lliureu hi ha d’haver els vostres noms, no us n’oblideu.

   Tamany màxim per arxiu: 15 MB. Intenteu treballar adequadament amb la documentació i programari apropiat perquè els arxius no us pesin més del compte i conservin la major qualitat possible.

3. Accedir a la carpeta LLIURAMENTS i dins la carpeta corresponent segons si és l’exercici 1, 2 o 3, crear una carpeta pel vostre grup indicant el número de grup i un títol sintètic del vostre exercici.
Per exemple: Grup00_Titol

4. Pujar l’exercici a la seva carpeta corresponent.
 
 
////////////// castellano ///

Instrucciones para entregar los ejercicios

1. Mediante Atenea se os han enviado los datos de acceso a la carpeta de box.com (usuario y contraseña)

2. Antes de colgar el ejercicio, preparad el archivo:

   Tiene que ser UN ÚNICO PDF POR ENTREGA

   Nombre del archivo: indicar número de ejercicio, el grupo y primer apellido de cada miembro del grupo.
   Por ejemplo: Ejercicio00_Grupo00_Apellido1_ Apellido2_ Apellido3.pdf

   En el pdf que entreguéis tiene que haber vuestros nombres, no lo olvidéis.

   Tamaño máximo por archivo: 15 MB. Intentad trabajar adecuadamente con la documentación y software apropiado para que los archivos no pesen más de la cuenta y conserven la mayor calidad posible.

3. Acceder a la carpeta LLIURAMENTS y dentro de la carpeta correspondiente según sea el ejercicio 1, 2 o 3, crear una carpeta para vuestro grupo indicando el número de grupo y un título sintético de vuestro ejercicio.
Por ejemplo: Grup00_Titulo

4. Subir el ejercicio a su carpeta correspondiente.