Laboratoris

Taller PUc

Casos d’estudi PUc

ajaccio

A LA CARTA
ME-LAB. Reprogramacions / Reciclatges. Espais d’habitabilitat. Landscape design.

Quadrimestre de Tardor 2019-2020


ajaccio

TORINO
Regenerar la ciutat. Metro, arquitectures, noves centralitats.

Quadrimestre de Primavera 2018-2019


ajaccio

LIDO VENEZIA
Arquitectures pel Waterfront.

Quadrimestre de Tardor 2018-2019


ajaccio

AJACCIO 2
Arquitectures pel Waterfront.

Quadrimestre de Primavera 2017-2018


ajaccio

AJACCIO
Arquitectures pel Waterfront.

Quadrimestre de Tardor 2017-2018


portada ager

LA MERIDIANA
Ciutat Meridiana. Carrer Metropolità. Hàbitat barri.

Quadrimestre de Primavera 2016-2017


portada ager

SUPERILLES I CARRERES METROPOLITANS
Ciutat Besòs.

Quadrimestre de Tardor 2016-2017


portada ager

DESFER BARRERES
Ciutat Besòs.

Quadrimestre de Primavera 2015-2016


historic_puc

HISTÒRIC DE TALLERS
PUc i antic TAP F.

Des dels cursos 2008/2009 fins a 2015/2016