Laboratoris

Casos d’estudi PUc

A la carta

A LA CARTA. ME-LAB. Actuar Local / Pensar Global · Reprogramacions / Reciclatges · Espais d’habitabilitat entorn les infraestructures · Equipaments Multifuncionals · Landscape Urbanism / Landscape Design

Professors: Franc Fernández (DPA), Carles Llop (DUOT) i Catalina Salvà (DUOT)

PROGRAMA

PROGRAMA TALLER PUC QT 2019-2020
PRESENTACIÓ TALLER PUC QT 2019-2020

TREBALLS DE CURS

LLIURAMENTS PUC QT 2019-2020
GRUPS DE TREBALL PUC QT 2019-2020

Torna a dalt