Laboratoris

Casos d’estudi

Ager Tarraconensis

LA TRANSFORMACIÓ DEL PAISATGE AGRARI A L’ENTORN DE TARRAGONA

 

Programa i calendari

Documentació

Treballs de curs

Ager Tarrac_imatge

El Pont del Diable o aqüeducte de les Ferreres © Paisatges culturals 2015.

 

Què és el paisatge?
El paisatge és alhora el territori i la seva interpretació. És la manifestació de la vida del territori; la imatge dels llocs. És el testimoni viu de la història del territori i de les accions que hi han desenvolupat les comunitats que l’habiten; es un indicador de qualitat ambiental i l’expressió de la identitat cultural. Aleshores és la recreació d’un imaginari del que és el territori. El imaginari es forma per les idees el treball i quan es comparteix el coneixement quan es ve que això agredeix la realitat i la es transforma vol dir que estem projectant el paisatge, tot i que sabem que del món de les idees a la realitat hi ha una dialèctica sense fi.

Perquè hem de parlar del paisatge?

Perquè ens permet valorar l’estat de desenvolupament del nostre territori per una banda i perquè ens avisa de l’estat de la qualitat ambiental que se ha format de les idees, per l’altra; de manera que el paisatge és un recurs cultural per mostrar el que som i el que volem per al nostre territori y avui mes que mai ,això del paisatge, representa un recurs econòmic per el desenvolupament local (cultura, festa, turismes) i així es tradueix en el patrimoni més ric que podem transmetre de generació en generació. El cas que es proposa està relacionat a la agricultura del secà i es un territori i es pressionat per un nou canvi tot i tot per entendre-ho.

Perquè el paisatge de l’Ager Tarraconensis?

Escollim el paisatge de l’Ager Tarraconensis perquè és un dels indrets on trobem una intervenció humana més intensa des de fa 2000 anys, amb mostres molt visibles d’aquesta intervenció (com les obres públiques i les vil•les agrícoles romanes).

Perquè els paisatges de l’entorn de Tarragona?

Hi han paisatges que son el gran ‘armari de la nostra cultura’, el producte del treball esforçat i pacient que ha brodat el territori amb una munió de traces i de signes. Ens mostren com els coneixements tradicionals contenen uns saber fer, eficient i sostenible. Paisatge que serven els valors de la serenitat i de la mesura en la transformació dels territoris, i la biografia de la gènesi i formació d’una cultura i del seu territori.

Per tant estudiem el paisatge de l’entorn de Tarragona perquè en llur apropiació podem veure els sediments de la cultura de Tarragona.
Els patrimonis de l’entorn de Tarragona, especialment a les dues vores del riu Francolí (l’oest, la dreta, fèrtil vall al·luvial on una rica agricultura primer i una forta industrialització després ha concentrat l’economia, i l’est, l’esquerra, esquerps turons calcaris on es va desenvolupar una agricultura de secà, col·lapsada a la meitat del segle XX, i on els històrics masos medievals es van ensulsir, els antics conreus embosquinar i farcir també de nous barris i urbanitzacions. Dues dinàmiques molt lligades al recurs aigua que l’humil riu Francolí ha proporcionat, distribuïda primer amb aqüeductes (com el del Pont del Diable) i després insuficient i aportada per nous i moderns aqüeductes de molt més lluny (el mini transvasament de l’Ebre).

El Pont del Diable i el seu entorn immediat, com a testimoni de la territorialització i la història dels seus actors, és un recurs per la descoberta d’aquests territoris per trobar les qualitats d’integritat, autenticitat, singularitat i exemplaritat en l’aprofitament i l’habitabilitat del territori. El paisatge per nosaltres en aquests treball ha estat pensat sempre com un recurs de desenvolupament local i els recursos humans, tenim sempre informacions que permeten innovacions creativitat coneixement i por fi desenvolupament econòmic i social.

 

PROGRAMA

SEMINARI: descarregar el programa.
TALLER: Programa Taller de Tarragona 2014 – 2015

Resum del programa de l’assignatura:

SEMINARI TEÒRIC SOBRE EL PAISATGE, Sant Cugat del Vallès
Dia 19 de gener 2015: Inici del taller i Seminari teòric sobre Paisatge. ETSAV. 8 hores.
Dia 20 de gener 2015: Seminari teòric sobre Paisatge. ETSAV. 8 hores.

TREBALL DE CAMP
Dia 21 de gener 2015: Treball de Camp: Ager Tarraconensis, traça, memòria, paisatges.(Visita al lloc i treball de camp). 8 hores.
Dia 22 de gener 2015: Treball de Camp: Ager Tarraconensis, traça, memòria, paisatges.(Visita al lloc i treball de camp; Presentació dels resultats). 8 hores.

TALLER DE PROJECTES
Dia 23 de gener 2015: Taller de projecte. (Matí/tarda) ETSAV. 8 hores.
Dia 26 de gener 2015: Taller de projecte. (Matí/tarda) ETSAV. 8 hores.
Dia 27 de gener 2015: Taller de projecte. (Matí/tarda) ETSAV. 8 hores.
Dia 28 de gener 2015: Presentació i debat final del taller. ETSAV. 4 hores. Avaluació de curs.

WORKSHOP ROMA 2025, ITALIA
Maig – Juny 2015: Seminari Intensiu (dues setmanes a determinar) a Roma _ Itàlia per al grup d’estudiants seleccionats en base a l’avaluació del curs i l’expedient acadèmic.

Equip docent:
Professors responsables: Carles Llop, Josep Maldonadoi Francesca Leder (IP ERASMUS Intensive Program TESS).

Col·laboradors doctorands: Eduard Antorn, Marta Carrasco, Arturo Calderón, Catalina Salvà.

Torna a dalt
 

DOCUMENTACIÓ

DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ relacionada amb l’àmbit d’estudi (cartografies, fotografies, etc.).
 
Torna a dalt
 

TREBALLS DE CURS

Podeu consultar el contingut dels treballs clicant sobre la imatge.

00 DICCIONARI PAISATGE_portada

01 LA FORMA DEL TERRITORI_portada

presentacio CLASSE.indd

03 AQÜEDUCTE TRAÇAT I COMPONENTS_portada

04 LES VEUS DEL TERRITORI_portada

Paisatges 1_10 copia

06 CARTOGRAFIA BARRERES I CONTACTES_portada

07 METABOLISME DEL TERRITORI_portada

Torna a dalt