Contacte

Adreça

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
Edifici CRITT Mòdul 21
C. Pere Serra, 1-15
08173 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Email i telèfon

Telèfon: +34 93 405 43 14
Email: ciutatmosaicterritorial@gmail.com

Alumnes de Paisatges Culturals: paisajesculturales.etsav@gmail.com

Alumnes d’Urbanística 8: urb8.etsav@gmail.com