Laboratoris

Casos d’estudi

El Rec Comtal

Programa i calendari

Documentació

Treballs de curs

Reccomtal

El Rec Comtal © Paisatges culturals 2014.

 
Entre la nostàlgia d’un patrimoni agrari de gran qualitat, que fou; i la realitat contemporània, paisatge és el gran contenidor de memòria i al mateix temps de present. La gran qualitat del conjunt patrimonial d’aquests vells territoris ens posa algunes preguntes i ens porta a explorar en la seva condició de ‘paisatge cultural’, això és: un territori ple d’història i patrimoni, fet per la societat que l’ha modelat des del treball; encara viu des del punt de vista de la producció i de l’habitabilitat, que es mostra a través de les institucions culturals que l’estudien i es preocupen per la seva conservació i gestió, per tal de gaudir-lo econòmica i culturalment.

Quin son els trets patrimonials fonamentals d’aquest conjunt?; quins son els elements essencials que el composen?; com s’ha constituït i com ha evolucionat?; quines estratègies projectuals dels usos i espais podem plantejar per un equilibri entre protecció i desenvolupament?; com gestionar adequadament la preservació dels valors industrials patrimonials, i al mateix temps permetre un desenvolupament econòmic i social que usi aquests espais?; qui són els agents que poden desenvolupar estratègies conjuntes?

 

PROGRAMA

Aquí podeu descarregar el programa complet.

Resum del programa de l’assignatura:

SEMINARI TEÒRIC SOBRE EL PAISATGE, Sant Cugat del Vallès
Dia 20 de gener 2014: Inici del taller i Seminari teòric sobre Paisatge. ETSAV. 8 hores.
Dia 21 de gener 2014: Seminari teòric sobre Paisatge. ETSAV. 8 hores.

TREBALL DE CAMP
Dia 22 de gener 2014: Treball de Camp: El Rec Comtal, traça, memòria, paisatges.(Visita al lloc i treball de camp). 8 hores.
Dia 23 de gener 2014: Treball de Camp: El Rec Comtal, traça, memòria, paisatges.(Visita al lloc i treball de camp). 8 hores.

TALLER DE PROJECTES
Dia 24 de gener 2014: Taller de projecte. (Matí/tarda) ETSAV. 8 hores.
Dia 27 de gener 2014: Taller de projecte. (Matí/tarda) ETSAV. 8 hores.
Dia 28 de gener 2014: Taller de projecte. (Matí/tarda) ETSAV. 8 hores.
Dia 29 de gener 2014: Presentació i debat final del taller. ETSAV. 4 hores. Avaluació de curs.

WORKSHOP A VICENZA, ITALIA
Maig – Juny 2014: Seminari Intensiu (dues setmanes a determinar) a Vicenza _ Itàlia per al grup de 10 estudiants seleccionats en base a l’avaluació del curs i l’expedient acadèmic.

Equip docent:
Professors responsables: Carles Llop, Josep Maldonado, Francesca Leder (IP ERASMUS Intensive Program TESS) i Ignasi Mangue.

Col·laboradors doctorands: Marta Carrasco, Konstantinos Kourkoutas, Arturo Calderón, Catalina Salvà.

Col·laboradors arquitectes: Marc Fabrés, Gemma Milà, Alfons González Aguado (arc PFC).

Coordinació: Carles Llop, Ignasi Mangue, Josep Maldonado.

Conferències i ponents: Segons programa.

Performance inicial: Marc Fabrés, Alfons González.

Itineraris: Ignasi Mangue, Carles Llop.

Video i Web: Marta Carrasco, Konstantinos Kourkoutas.

Coordinació Taller: Catalina Salvà, Arturo Calderón.

Tutors Taller: Catalina Salvà, Arturo Calderón, Marc Fabrés, Alfons González.

Coordinació publicació: Josep Maldonado.
Torna a dalt
 

DOCUMENTACIÓ

Aquí podeu descarregar la documentació relacionada amb el Rec Comtal (cartografies, fotografies, etc.).
 
Torna a dalt
 

TREBALLS DE CURS

Podeu consultar el contingut dels treballs clicant sobre la imatge.

01 LA FORMA DEL TERRITORI DEL REC-1

02 BIOGRAFIA-1

03 ESTRUCTURA

04 ESTRUCTURA

05 LA VIDA DEL REC I AMB EL REC-1

treball02.indd
 

07 PAISATGES PERCEBUTS I VISCUTS

08 METAPATRIMONI-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torna a dalt