Laboratoris

Casos d’estudi

Verd Barcelona

INFRAESTRUCTURA ECOSISTÈMICA A BARCELONA.
Eixos cívics, parcs, jardins i corredors verds. Potenciar continuïtats i augmentar les xarxes de mobilitat. Hubs i microhubs. Transformació dels espais del vehicle. Vers una nova mobilitat.

 

PROGRAMA

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA
EXERCICI DE CURS URBANISTICA IV QT 2018-2019

 

TREBALLS DE CURS

Treballs Quadrimestre Tardor 2018-2019
Grups de treball Quadrimestre Tardor 2018-2019

Recull propostes Qt 2018-2019