Laboratoris

Urbanística IV

Casos d’estudi

EL CARRER I LES CIUTATS: DEL MEU CARRER AL MÓN
Què ens aporta de nou el carrer?

Quadrimestre de Primavera 2020-2021

METROPOLIS EN RECOMPOSICIÓ: TRES EIXOS D’EMBARRIAMENT A L’AMB
La ciutat des de la proximitat per a generar estructura urbana.

Quadrimestre de Tardor 2020-2021TRANSECT

TRANSECT: DELTA LLOBREGAT > SAMONTÀ
Infraestructura ecosistèmica per regenerar la ciutat. Corredors verds, passejos, eixos cívics. Noves mobilitats col·lectives. Regeneracions d’espais d’oportunitat. Optimització dels recursos.

Quadrimestre de Primavera 2019-2020


TRANSECT

TRANSECT: COLLSEROLA > DELTA LLOBREGAT
Infraestructura ecosistèmica per regenerar la ciutat. Corredors verds, passejos, eixos cívics. Noves mobilitats col·lectives. Regeneracions d’espais d’oportunitat. Optimització dels recursos.

Quadrimestre de Tardor 2019-2020


VERD-AMB

INFRAESTRUCTURA ECOSISTÈMICA A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA.
De les barreres als passatges BCN i metropolitans. Micropols i places de mobilitat a l’AMB. Embarriament: eixos cívics, parcs, jardins i corredors verds a l’AMB.

Quadrimestre de Primavera 2018-2019


portada rec

INFRAESTRUCTURA ECOSISTÈMICA A BARCELONA.
Eixos cívics, parcs, jardins i corredors verds. Potenciar continuïtats i augmentar les xarxes de mobilitat. Hubs i microhubs. Transformació dels espais del vehicle. Vers una nova mobilitat.

Quadrimestre de Tardor 2018-2019portada rec

BARRERES I MICROPOLS EN LA BARCELONA METROPOLITANA 2.
Potenciar continuïtats i augmentar les xarxes de mobilitat. Hubs i microhubs. Transformació dels espais del vehicle. Vers una nova mobilitat.

Quadrimestre de Primavera 2017-2018


portada rec

BARRERES I MICROPOLS EN LA BARCELONA METROPOLITANA.
Potenciar continuïtats i augmentar les xarxes de mobilitat. Hubs i microhubs. Transformació dels espais del vehicle. Vers una nova mobilitat.

Quadrimestre de Tardor 2017-2018


portada rec

MICROPOLS.
Hubs i microhubs de mobilitat. Transformació dels pàrquings i espais del vehicle. Vers una nova mobilitat.

Quadrimestre de Primavera 2016-2017portada rec

BARRERES METROPOLITANES
Renaturalitzar la ciutat. El Rec Comtal.

Quadrimestre de Tardor 2016-2017
portada ager

DESFER BARRERES
Llobregat LAB.

Quadrimestre de Primavera 2015-2016
portada ager

PASSATGES METROPOLITANS 2
Recuperar la petita escala.

Quadrimestre de Tardor 2015-2016
portada ager

PASSATGES METROPOLITANS
Recuperar la petita escala.

Quadrimestre de Primavera 2014-2015
portada ager

TERRITORI VALLÈS
Entre Rubí-Terrassa-Cerdanyola-Sabadell
Tres eixos com a projecte d’articulació territorial.

Quadrimestre de Tardor 2014-2015