Laboratoris

Casos d’estudi

Transect: Delta Llobregat > Samontà

TRANSECT: DELTA LLOBREGAT > SAMONTÀ
La infraestuctura ecosistèmica per regenerar la ciutat. Corredors verds, passejos, eixos cívics. Transcisions ecològiques. Noves mobilitats col·lectives, interconnectades i de baixes emissions. Hubs i microhubs. Regeneracions d’espais d’oportunitat. Optimització dels recursos. Metropolis productiva. En el context del pla director urbanístic metropolità

PROGRAMA

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA
EXERCICI DE CURS

TREBALLS DE CURS

Recull propostes Qp 2020