Laboratoris

Urbanística IV

Exercici de curs

EL CARRER I LES CIUTATS: del meu carrer al món

VIA MÓN: AL DELTA DEL LLOBREGAT I L’AEROPORT A PEU I EN BICICLETA

 

Informació General

Lliurament dels Exercicis

 

INFORMACIÓ GENERAL

EXERCICI DE CURS URBANISTICA IV QT 2021-2022
GRUPS DE TREBALL QT 2021-2022

LLIURAMENT DELS EXERCICIS

Atenció! Tots els documents digitals s’han de penjar el mateix dia del lliurament a la plataforma Atenea. Per a fer-ho consulteu PUJAR UN TREBALL

Atenció! Tota documentació que no sigui elaboració pròpia ha d’estar citada correctament. Podeu consultar aquí com fer-ho si necessiteu ajuda.