Laboratoris

Casos d’estudi PUc

Torino

TORINO: REGENERAR LA CIUTAT. Metro, arquitectures, noves centralitats

Professors ETSAV: Franc Fernández, Carles Llop i Catalina Salvà
Convidats: Alessandro Mazzota i Flavia Saponaro (Politecnico di Torino), Carlo Ratti i Andrea Cassi (Studio Carlo Ratti), Giulietta Fassino i Marta Mariolo (Urban Center Metropolitano Torino)

PROGRAMA

PROGRAMA TALLER PUC QP 2018-2019
PRESENTACIÓ TALLER PUC QP 2018-2019
PROGRAMA WORKSHOP/VIATGE TORINO

RECULL PROPOSTES QP 2018-2019

TREBALLS DE CURS

PUc_1819QP_TORINO_M2_issuu

LLIURAMENTS PUC QP 2018-2019
GRUPS DE TREBALL PUC QP 2018-2019

Torna a dalt