Laboratoris

Casos d’estudi

Transect: Collserola > Delta

TRANSECT: COLLSEROLA > PARC AGRARI > DELTA LLOBREGAT
La infraestuctura ecosistèmica per regenerar la ciutat. Corredors verds, passejos, eixos cívics. Transcisions ecològiques. Noves mobilitats col·lectives, interconnectades i de baixes emissions. Hubs i microhubs. Regeneracions d’espais d’oportunitat. Optimització dels recursos. Metropolis productiva. En el context del pla director urbanístic metropolità

 

PROGRAMA

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA
EXERCICI DE CURS

 

TREBALLS DE CURS

TREBALLS QT 2019-2020
GRUPS DE TREBALL QT 2019-2020

Recull propostes Qt 2019-2020