Laboratoris

Casos d’estudi

Metropolis en recomposició: Tres eixos d’embarriament a l’AMB

LA CIUTAT DES DE LA PROXIMITAT per a generar estructura urbana

TRES EIXOS D’EMBARRIAMENT A L’AMB

LA INFRAESTRUCTURA ECOSISTÈMICA PER REGENERAR LA CIUTAT. CORREDORS VERDS, PASSEJOS, EIXOS CÍVICS. TRANSICIONS ECOLÒGIQUES. LES ACTIVITATS DE LA CIUTAT A RAN DE TERRA NOVES MOBILITATS COL·LECTIVES, INTERCONNECTADES I DE BAIXES EMISSIONS. HUBS I MICROHUBS. REGENERACIONS PROGRAMÀTIQUES D’ESPAIS D’OPORTUNITAT. OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS DE LA METRÒPOLIS PRODUCTIVA.

PROGRAMA

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA
EXERCICI DE CURS

TREBALLS DE CURS

Consulta el treball a UPCommons

RECULL DE TREBALLS DE CURS

Recull propostes Qt 2020-2021