Laboratoris

Portada

Portada

En el marc de Projectes en la Ciutat Mosaic Territorial i en el context universitari de les escoles d’arquitectura ETSAV i ETSAB es desenvolupen tres assignatures a partir de les quals, amb els seus treballs, els alumnes posen en pràctica la metodologia analítico propositiva així com el treball teòric, a partir de l’anàlisi-diagnosi i propostes d’estratègia de diferents casos d’estudi.
En el següent mapa, es localitzen els diferents punts que s’han treballat des de cadascun dels laboratoris.

Treballs de curs dels alumnes dels diferents laboratoris. Per enllaçar directament amb la informació sobre cada cas d’estudi, cliqueu al cercle corresponent al mapa. Els colors corresponen als diferents laboratoris segons:

 

icon_1 – Urbanística 8

icon_2 – Paisatges Culturals

icon_3 – Doctorat