Laboratoris

Casos d’estudi

Renaturalitzar la ciutat. El Rec Comtal

BARRERES METROPOLITANES. Renaturalitzar la ciutat.

 

Programa

Treballs de curs

Recull de propostes Qt 2016-2017

 

PROGRAMA

La ciutat contemporània, i l’àrea metropolitana de Barcelona ho mostra, és una ciutat complexa des del punt de vista factual. El procés de metropolitanització en el creixement de les ciutats centrals es manifesta en una forma de ciutat-mosaic-territorial conformada per una gran heterogeneïtat de formes urbanes barrejades en una mena de mixed col·loïdal amb espais rurals, infraestructures territorials i altres àmbits de dispersió residencial o industrial.

Aquest producte urbà sconfinato, allargassat sobre un territori cada cop més vast, inequívocament postfordista, mostra realitzacions exemplars de centralitat i articulació urbana, alhora que els projectes de ciutat i territori en curs plantegen símptomes de nova qualitat i urbanitat.

Tanmateix, la ciutat metropolitana també es caracteritza per la presència de múltiples i variades “barreres” físiques i psicològiques que impedeixen la continuïtat física i funcional entre els diversos àmbits. L’extensió urbana estructurada en grans vies infraestructurals ha permès connectar territoris distants però malauradament ha suposat massa sovint la separació de territoris propers, i la pèrdua de continuïtats biofísiques, ambientals i ecològiques.

La construcció d’una veritable Ciutat-Mosaic-Territorial passa en gran mesura per assolir el repte de superar les barreres, corregir les situacions de fragmentació i discontinuïtat existents, i sobretot, recuperar la lògica de “la petita escala” per restituir les continuïtats. És en aquesta dimensió, on resideixen moltes de les problemàtiques urbanes contemporànies.

L’exercici consistirà en identificar barreres metropolitanes i fer-ne una cartografia conjunta; això ens permetrà resoldre “situacions territorials” a través de “desfer les barreres detectades” que podrem millorar amb actuacions que facilitin el passatge, que reconnectin i que generin nous espais de civilitat al servei de les persones a nivell de barri, de municipi i dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El conjunt d’actuacions permetrà crear noves malles de relacions i connectivitat amb potencial d’esdevenir, mitjançant projectes de petita escala, reconnectar i activar funcions urbanes.

Desfer les barreres parteix de la base de pensar que aprofitar les barreres existents per a reconnectar la ciutat i el territori permet restablir antics lligams desapareguts. Es proposa fer una lectura del territori metropolità des de la continuïtat territorial que ofereixen els fils d’aigua construïts com a element ambiental i patrimonial alhora, en concret, en l’àmbit del Rec Comtal que neix a l’àrea metropolitana de Barcelona i travessa gran part de la ciutat. L’aigua s’entén com a motiu per a reentendre el territori com a element dinàmic i relacionat directament a la possibilitat d’establir nous ecosistemes territorials alhora que la seva necessària resiliència.

Es proposa estudiar el sistema hidrològic del Rec Comtal, compost per tot el sistema natural hídric del seu traçat, el seu origen i captació de l’aigua del riu Besòs així com per tots els sistemes construïts històrics de conducció i gestió de l’aigua, així com en la mesura en que aquest traçat ha originat el caràcter del territori pel qual s’implanta i també com a oportunitat per a repensar aquest territori des d’una perspectiva contemporània.

DESCARREGA: PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA QT 2016-2017 / EXERCICI DE CURS QT 2016-2017

 
Torna a dalt
 

TREBALLS DE CURS

Podeu consultar el contingut dels treballs clicant a l’enllaç: Treballs Quadrimestre Tardor 2016-2017

Podeu consultar els grups de laboratori: Grups de treball QT 2016-2017

VISUALITZA ALGUNS DELS VIDEOS DE BARRERES
en trobaràs més a la nostra
llista de reproducció BARRERES al canal de youtube d’Urbanistica IV