Laboratoris

Casos d’estudi

Verd AMB

INFRAESTRUCTURA ECOSISTÈMICA A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA.
De les barreres als passatges BCN i metropolitans. Micropols i places de mobilitat a l’AMB. Embarriament: eixos cívics, parcs, jardins i corredors verds a l’AMB.

 

PROGRAMA

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA
EXERCICI DE CURS URBANISTICA IV QP 2018-2019

 

TREBALLS DE CURS

Treballs Quadrimestre Primavera 2018-2019
Grups de treball Quadrimestre Primavera 2018-2019

Recull propostes Qp 2018-2019