Laboratoris

Casos d’estudi

Llobregat LAB

Programa

Treballs de curs

Recull de propostes Qp 2015-2016

PROGRAMA

La ciutat contemporània, i l’àrea metropolitana de Barcelona ho mostra, és una ciutat complexa des del punt de vista factual. El procés de metropolitanització en el creixement de les ciutats centrals es manifesta en una forma de ciutat-mosaic-territorial conformada per una gran heterogeneïtat de formes urbanes barrejades en una mena de mixed col·loïdal amb espais rurals, infraestructures territorials i altres àmbits de dispersió residencial o industrial.

Aquest producte urbà sconfinato, allargassat sobre un territori cada cop més vast, inequívocament postfordista, mostra realitzacions exemplars de centralitat i articulació urbana, alhora que els projectes de ciutat i territori en curs plantegen símptomes de nova qualitat i urbanitat.

Tanmateix, la ciutat metropolitana també es caracteritza per la presència de múltiples i variades “barreres” físiques i psicològiques que impedeixen la continuïtat física i funcional entre els diversos àmbits. L’extensió urbana estructurada en grans vies infraestructurals ha permès connectar territoris distants però malauradament ha suposat massa sovint la separació de territoris propers, i la pèrdua de continuïtats biofísiques, ambientals i ecològiques.

La construcció d’una veritable Ciutat-Mosaic-Territorial passa en gran mesura per assolir el repte de superar les barreres, corregir les situacions de fragmentació i discontinuïtat existents, i sobretot, recuperar la lògica de “la petita escala” per restituir les continuïtats. És en aquesta dimensió, on resideixen moltes de les problemàtiques urbanes contemporànies.

L’exercici consistirà en identificar barreres metropolitanes i fer-ne una cartografia conjunta; això ens permetrà resoldre “situacions territorials” a través de “desfer les barreres detectades” que podrem millorar amb actuacions que facilitin el passatge, que reconnectin i que generin nous espais de civilitat al servei de les persones a nivell de barri, de municipi i dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El conjunt d’actuacions permetrà crear noves malles de relacions i connectivitat amb potencial d’esdevenir, mitjançant projectes de petita escala, reconnectar i activar funcions urbanes.

Desfer les barreres parteix de la base de pensar que aprofitar les barreres existents per a reconnectar la ciutat i el territori permet reestablir antics lligams desapareguts. Es proposa fer una lectura del territori metropolità des de la continuïtat territorial que ofereixen els fils d’aigua construïts com a element ambiental i patrimonial alhora, en concret, en l’àmbit del tram del riu Llobregat que travessa l’àrea metropolitana de Barcelona. L’aigua es pensa com a element per a reentendre el territori com a element dinàmic i relacionat directament a la possibilitat d’establir nous ecosistemes territorials alhora que la seva necessària resiliència.

Es proposa estudiar el sistema fluvial del riu Llobregat situat a l’àrea metropolitana de Barcelona, compost per tot el sistema natural hídric de la seva conca (rius, rieres, torrents…) així com per tots els sistemes construïts històrics de conducció i gestió de l’aigua, prestant especial atenció al Canal de la Infanta i al Canal de la Dreta del Llobregat, des dels municipis de Martorell, Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca, Corbera de Llobregat, el Papiol, Pallejà, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat.

DESCARREGA: PROGRAMA EN PDF / EXERCICI DE CURS QP 2015-2016

 
Torna a dalt
 

TREBALLS DE CURS

Podeu consultar el contingut dels treballs clicant a l’enllaç: Treballs Quadrimestre Primavera 2015-2016

Podeu consultar els grups de laboratori: GRUPS DE LABORATORI QP 2015-2016

VISUALITZA ALGUNS DELS VIDEOS DE BARRERES
en trobaràs més a la nostra llista de reproducció BARRERES al canal de youtube d’Urbanistica IV

DESFER BARRERES. Potenciar continuïtats en l’espai metropolità.