Teoria

Documentació i Recursos

Reprogramming the exploded city: the territorial mosaic city project

Autor: Carles Llop Torné, Stephane Bosc
Any: 2012
Publicat a: Working with the territory. Strategies for the new territorialities. LLOP, Carles; BOSC, Stephane, eds. Barcelona

Contemporary spatial phenomena. After the explosion of the city

Autor: Carles Llop Torné, Stephane Bosc
Any: 2012
Publicat a: Working with the territory. Strategies for the new territorialities. LLOP, Carles; BOSC, Stephane, eds. Barcelona

Cap a un urbanisme més ambientalista: la Ciutat Mosaic Territorial

Autor: Carles Llop Torné
Any: 2009
Publicat a: Catorzè cicle de conferències de l’Aula d’Ecologia 2009. CREAF; UAB; Ajuntament de Barcelona.

Entrevista per la revista “Barcelona Verda”: El Personatge

Autor: Maria Rosa Salvadó
Any: 2009
Publicat a: REVISTA BVerda. Parcs i jardins de Barcelona Institut Municipal. Núm.126. Pàgs. 14-15

Paisatges metropolitans: policentrisme, dilatacions, multiperifèries i microperifèries.

Autor: Carles Llop Torné
Any: 2008
Publicat a: REVISTA PAPERS. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Núm. 47. El repte del paisatge en àmbits metropolitans. Pàgs. 8-13

De les solucions habitacionals a l’hàbitat com a construcció social. Del dret de l’habitatge al dret de l’habitar!

Autor: Carles Llop Torné
Any: 2007
Publicat a: “Cap a un habitat(ge) sostenible”. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible; Generalitat de Catalunya.

Lògiques i espais projectuals d’una metròpoli, Barcelona 1976-1992

Autor: Carles Llop Torné
Any: 1997
Publicat a: REVISTA PAPERS. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Núm. 26: Les formes del creixement metropolità. Pàgs. 37-52