Teoria

Documentació i Recursos

Reprogramming the exploded city: the territorial mosaic city project

Títol en francès: REDEFINIR LA VILLE DIFFUSE: LE PROJET DE LA VILLE-MOSAIQUE TERRITORIALE

Autors: Carles Llop Torné, Stephane Bosc

Any: 2012

Idiomes: Anglès i francès

Publicat a: Working with the territory. Strategies for the new territorialities/Travailler avec le territoire. Stratégies pour les nouvelles territorialités. LLOP, Carles; BOSC, Stephane, eds. CARRASCO, Marta; KOURKOUTAS, Konstantinos, assistant eds. Barcelona: CREPUD MED: ACTAR: 2010.

Resum: Article de reflexió conclusiva editat en el marc del projecte europeu CREPUD MED. Situant-se en el context de què entenem per Ciutat Mosaic Territorial, es proposen vuit estratègies i aproximacions per a un projecte territorial renovat, prenent com a exemples de referència els quatre casos d’estudi del projecte europeu.