Teoria

Documentació i Recursos

Contemporary spatial phenomena. After the explosion of the city

Títol en francès: LES PROCESSUS MÉTROPOLITAINS CONTEMPORAINS. Après l’explosion de la ville.

Autor: Carles Llop Torné, Stephane Bosc

Any: 2012

Idiomes: Anglès i francès

Publicat a:
Working with the territory. Strategies for the new territorialities/Travailler avec le territoire. Stratégies pour les nouvelles territorialités. LLOP, Carles; BOSC, Stephane, eds. CARRASCO, Marta; KOURKOUTAS, Konstantinos, assistant eds. Barcelona: CREPUD MED: ACTAR: 2010.

Resum: En el context del projecte europeu CREPUD MED, es reflexiona sobre els principals fenòmens espacials contemporanis que es donen en cadascun dels casos d’estudi, partint del concepte d’Explosió de la ciutat, que prové d’una recerca anterior conduida per Antonio Font Arellano, Nuno Portas i Francesco Indovina i que constitueix el punt de partida de l’evolució més recent de cadascun d’aquests territoris.