Teoria

Documentació i Recursos

Lògiques i espais projectuals d’una metròpoli, Barcelona 1976-1992

Autor: Carles Llop Torné

Any: 1997

Idioma: català

Publicat a: REVISTA PAPERS. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Núm. 26: Les formes del creixement metropolità. Pàgs. 37-52

Resum: Entre 1976 i 1992 l’organització metropolitana ha produït un seguit de canvis estructurals que han transformat la relació entre les àrees centrals i els entorns metropolitans. El canvi de contingut dels «territoris geogràfics i morfològics», de les «peces estructurants» i «elements arterials» i dels «espais incerts», ha articulat un sistema territorial obert on s’ha produït tant l’ocupació dels buits intermunicipals com el creixement difós en el territori. Aquesta situació imposa reorientacions pel que fa a les lògiques projectuals. D’una banda, posant més l’èmfasi sobre els procediments metodològics que sobre les solucions tancades. Són les lògiques d’ordre projectual, discursives i processuals. D’una altra, contemplant nous aparells conceptuals i nous recursos de projecte per explorar una forma que ja no és urbana però que tampoc no és rural. Apareixen així espais projectuals a escala metropolitana: els «espais il·locals», temes sense materialització física clara que s’han d’entendre com a espais de projecte; els «espais identificats», geogràfics, morfològics i peces estructurants del territori; els «espais expectants o latents», escenaris de la nova arquitectura metropolitana.