Teoria

Documentació i Recursos

Metodologia

Aquesta és una guia metodològica per a l’elaboració d’un atlas per l’anàlisi de la ciutat mosaic territorial que s’ha desenvolupat durant el procés de treball del projecte europeu CREPUD MED, i alhora forma part d’un altre de més ampli sobre la recerca de l’atlas com a metodologia per a l’anàlisi dels territoris contemporanis.

Com es pot veure, les primeres pàgines són una introducció i una definició dels objectius que s’han desenvolupat al llarg del projecte CREPUD MED, mentre que la segona part del document, en forma d’índex s’indiquen els possibles capítols i, per tant, punts de vista per l’anàlisi, per construir un atlas que permeti mirar els territoris d’una forma contemporània i renovada.

Idiomes: Francès / Anglès