Teoria

Documentació i Recursos

La Ciutat Mosaic Territorial i el projecte-procés

03.08.2013

Aquest és el quart i últim diagrama d’aquesta sèrie CMT sobre el projecte de ciutat entès com a projecte-procés treballat […]

L’atles Ciutat Mosaic Territorial: guia per a la representació

03.08.2013

Tercer diagrama de la sèrie CMT basat en la metodologia d’anàlisi que es proposa des d’aquest projecte de recerca: l’atles.

Ciutat Mosaic Territorial: quadre conceptual

03.08.2013

Segon diagrama de la sèrie CMT on es resumeix en forma de quadre conceptual què és la Ciutat Mosaic Territorial […]

Ciutat Mosaic Territorial: maneres d’interpretar la territorialitat

03.08.2013

Primer diagrama de la sèrie CMT sobre com podem interpretar la territorialitat.

Paisatge / Landscape System

01.02.2013

Diagrama sobre el Paisatge / Landscape System que interrelaciona els diferents camps del projecte de paisatge.