Teoria

Documentació i Recursos

Referències

Aquest és un recull de referències bibliogràfiques amb una selecció d’imatges comentades en funció dels conceptes que es volen destacar per a la bona elaboració d’un atles.
Aquest treball forma part d’un altre de més ampli sobre la recerca de l’atles com a metodologia per a l’anàlisi dels territoris contemporanis. El bloc complet conté tres capítols principals que són:

TEORIA: L’ATLES COM A APROXIMACIÓ METODOLÒGICA PER INTERPRETAR LA REALITAT TERRITORIAL
METODOLOGIA: GUIDELINE PER L’ELABORACIÓ D’UN ATLES DE LA CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL
REFERÈNCIES: GUIA DE REFERÈNCIES D’ATLES

El contingut s’ha escollit en base a conceptes i idees més o menys contemporanis que ens permeten complementar el nostre treball de recerca.

Com que es tracta d’un treball en constant evolució, esperem seguir actualitzant i completant el contingut amb més referències. Mentrestant però, podeu veure la part elaborada fins ara: