Teoria

Documentació i Recursos

Paisatges metropolitans: policentrisme, dilatacions, multiperifèries i microperifèries.

Autor: Carles Llop Torné

Publicat a: REVISTA PAPERS. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Núm. 47. El repte del paisatge en àmbits metropolitans. Pàgs. 8-13

Idioma: català

Any publicació: 2008

Resum: L’ús del territori ha seguit sempre una tendència expansiva. La ciutat, tanmateix, ha presentat fins al segle passat formes controlades. Ara, la ciutat i el territori canvien inexorablement i, per això, la seva interpretació, és a dir, el que percebem com a «paisatge urbà» o «paisatge territorial », no s’ha de fer des de posicions apocalíptiques o nostàlgiques. Revisem l’estat de la ciutat i el territori per millorar-los i per —seguint l’aforisme «el paisatge és l’ànima del territori»— procurar construir paisatges de qualitat. I sempre és un bon moment per començar. No hi ha res definitivament perdut respecte a la qualitat de la ciutat, el territori i el paisatge. L’article presenta els problemes que es deriven de la nostra percepció del territori i que es reflecteixen en els paisatges. La idea de la CMT (Ciutat Mosaic Territorial) es presenta com una perspectiva renovada de mirar i interpretar el paisatge urbà i el més important, buscar la manera d’intervenir i corregir en cas necessari.