Recerca

Visualitzadors de ciutat

Visualitzadors de ciutat

Aquesta investigació sorgeix del qüestionament de les formes actuals de representació de la ciutat i del territori. Així doncs ens preguntem, com podem visualitzar la ciutat en termes amplis (fisionomia, fisiologia, metabolisme, xarxa, paisatge i temps) per aconseguir una gestió més eficient dels processos i aconseguir ciutats més eficients?

De moment presentem un breu estat de l’art de visualitzadors online, a partir del qual podem basar la nostra proposta.