Recerca

CREPUDMED

Comitè Científic

El Comitè Científic format per membres del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya, en col·laboració amb els interlocutors (partners) té un paper clau en l’estratègia de finançament i en l’explotació dels resultats. Les tasques que ha realitzat al llarg del programa són:

Definir el mètode d’anàlisi i evaluació comparativa (benchmarking) dels projectes locals. Acompanyar i orientar els projectes amb la finalitat de posar-los en perspectiva, d’extreure’n els elements transposables i comparar-los a d’altres contextos. Per tant, es produeix una base cognitiva i metodològica evolutiva comuna per les zones mediterrànies.

Acompanyar al chef-de-file (líder) en la feina de coordinació i organització de les cinc conferències programades durant tot el programa, per debatre els resultats destacats de cada projecte amb varies xarxes de professionals del desenvolupament, públics i privats, i pels usuaris urbans (ciutadans, empresaris, associacions, etc.).

És el responsable juntament amb el líder, de la publicació final dels resultats del programa i les discussions/debats que s’han dut a terme: el llibre de l’Atlas i el Project Book. S’ha produït una base de dades transnacional mitjançant la comparació dels investigadors i professionals (amb els seus estudis i produccions) que perdurarà més enllà del projecte.

Més informació, aquí.
 

 
L’equip que ha format el comitè científic i que ha realitzat les tasques anteriors, juntament a la redacció i elaboració dels materials científics són:

COORDINADORS:

Carles Llop Torné, director del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Stephane Bosc, doctor arquitecte.

MEMBRES DE L’EQUIP:

Marta Carrasco Bonet, arquitecta doctoranda del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Konstantinos Kourkoutas, arquitecte doctorand del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya.