Recerca

PRESENTACIÓ: recerca sobre els territoris contemporanis

PRESENTACIÓ: recerca sobre els territoris contemporanis

La Regió Metropolitana de Barcelona i el projecte de ciutat-territori

Aquest és l’espai de difusió dels diferents projectes de recerca que realitzem des del grup Ciutat Mosaic Territorial on s’integren les idees teòriques que es van formulant a partir de les diferents investigacions i els procediments i metodologies aplicats en els diferents laboratoris, així com els resultats dels anàlisis dels diferents casos d’estudi.

 
BCN 3_web

Imatge © Jon Tugores.

 

El nostre cas d’estudi principal és la Regió Metropolitana de Barcelona, tot i que sovint prenem altres regions metropolitanes per les nostres investigacions que ens serveixen per a l’anàlisi comparatiu.
 

Investigacions que estem duent a terme actualment:

CIUTATS, TERRITORIS METROPOLITANS I REGIONS URBANES EFICIENTS. Estratègies i propostes de projecte per la regeneració de la ciutat_mosaic_territorial després de l’explosió de la ciutat. Proyecto de Investigación Fundamental No Orientada. Plan Nacional 2012. Codi BIA2012-35306. Periode de realització: 2013-2015.
Paraules clau: eficiència territorial, metabolisme, lògiques projectuals, transformacions territorials, visualitzadors.

LA VISUALITZACIÓ DE LA CIUTAT. Recerca pròpia sobre com podem visualitzar la ciutat per la millora de l’eficiència en la gestió del territori. En col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Periode de realització: 2013-2015.
Paraules clau: eficiència territorial, gestió, visualitzadors, open data.

DIAGRAMES DE CIUTAT. Recerca pròpia sobre diagrames de ciutat elaborats per referents històrics i actuals per tal de detectar les seves aportacions a nivell d’eficiència territorial, metabolisme, mobilitat, habitabilitat, etc. Periode de realització: 2012-2015.
Paraules clau: diagrames, models de ciutat, eficiència territorial.
 

Projectes de recerca recents finalitzats:

CREPUD-MED. Coopération Régionale pour une Planification Urbaine Durable de l’éspace Med. Projecte INTERREG MED-1G-MED-08-69. Periode de realització: 2009-2013.
Paraules clau: interterritorialitat, desenvolupament sostenible, mediterrani, paisatge.