Teoria

Documentació i Recursos

L’atles Ciutat Mosaic Territorial: guia per a la representació

Tercer diagrama de la sèrie CMT basat en la metodologia d’anàlisi que es proposa des d’aquest projecte de recerca: l’atles.

 
3_Atles_CAT

Ciutat Mosaic Territorial © 2012