Teoria

Documentació i Recursos

Ciutat Mosaic Territorial: quadre conceptual

Segon diagrama de la sèrie CMT on es resumeix en forma de quadre conceptual què és la Ciutat Mosaic Territorial i quins són els principals conceptes que relaciona.
 
2_Conceptual_CAT

Ciutat Mosaic Territorial © 2012