Teoria

Documentació i Recursos

Ciutat Mosaic Territorial: maneres d’interpretar la territorialitat

Primer diagrama de la sèrie CMT sobre com podem interpretar la territorialitat.

01_Teoric_CAT

Ciutat Mosaic Territorial © 2012