Smart City Expo World Congress

15-11-2016

Aquesta semana, del 15 al 17 de Novembre, Barcelona acull l’Smart City Expo Wold Congress a la Fira de Barcelona.

passages

Smart City Expo World Congress (SCEWC) és la cimera internacional de la discussió sobre la relació entre la realitat urbana i la revolució tecnològica. Des de la seva primera edició el 2011, ha aconseguit convertir-se en un esdeveniment global de referència per donar suport al desenvolupament de les nostres ciutats. Aquest punt de trobada professional, institucional i social és una plataforma líder d’idees, treball en xarxa, experiències i acords comercials internacionals que reuneix el més alt nivell de les parts interessades, en el context del desenvolupament urbà.

Per a més infomració: http://www.smartcityexpo.com/

____________________________________________________________________________________________________

Esta semana, del 15 al 17 de Noviembre, Barcelona acoge el Smart City Expo Wold Congress en la Feria de Barcelona.

Smart City Expo World Congress (SCEWC) es la cumbre internacional de discusión sobre el vínculo entre la realidad urbana y la revolución tecnológica. Desde su primera edición en 2011, ha logrado convertirse en un evento global referencial para apoyar el desarrollo de las nuestras ciudades. Este punto de encuentro profesional, institucional y social es una plataforma líder de ideas, trabajo en red, experiencias y negocios internacionales que reúne a los más altos niveles de las partes interesadas, en el contexto del desarrollo urbano.

Para más información: http://www.smartcityexpo.com/

____________________________________________________________________________________________________

This week, 15 to 17 November, Barcelona hosts the Smart City Expo Wold Congress in Fira de Barcelona.

Smart City Expo World Congress (SCEWC) is the international summit of discussion about the link between urban reality and technological revolution. Since its first edition in 2011, it has succeeded to become a referential global event to support the development of our cities. This professional, institutional and social meeting point is a leading platform of ideas, networking, experiences and international business deals that gathers together the highest level of stakeholders, in the context of urban development.

For more information: http://www.smartcityexpo.com/