Seminari Hiperlieux Mobiles ETSAV

09-10-2019

SEMINARI HIPERLIEUX MOBILES
3 D’OCTUBRE DE 2019
ETSAV

El projecte Hiperllocs Mòbils pretén identificar i estudiar les pràctiques actuals en les activitats en moviment, més enllà del simple transport de persones o de bens, per:
–Comprendre millor les mutacions radicals en curs de les activitats mòbils
–Definir les característiques dels nous espais induïts per l’arribada dels vehicles híbrids i multifuncionals
–Proposar nous tipus o exemples de demostració de serveis o de microespais urbans mòbils, a partir de models d’ús diferents.

Reptes i desafiaments
–Un repte per als territoris: accessibilitat a les amenitats urbanes per a tots i per a cadascú
–Un repte per als urbanitzadors: promoure i associar les activitats mòbils per produir urbanitat
–Un repte per al disseny: redissenyar els espais de la ciutat a partir dels nous vehicles
–Un repte per als operadors de transport col·lectiu: augmentar el valor del moviment per l’activitat
–Un repte per al món de la logística: crear espais de logística mòbils
–Un repte per als industrials: promoure la lleugeresa, la sobrietat energètica, l’adaptabilitat dels vehicles
–Un repte per al negoci: crear valor afegit i una oferta a la demanda gràcies al moviment
–Un repte per al conjunt de la societat i per a cadascú individualment: una oportunitat per disminuir les mobilitats obligades

PROGRAMA SEMINARI 3 OCTUBRE 2019

10’00 Benvinguda i presentació del projecte Hyperlieux Mobiles.
Mireille Apel-Muller (IVM)

10’15 Programa del projecte cas d’estudi: Dentistes sobre rodes.
Alfonso Jaume Campomar (DSR)

10’45 Debat sobre les experiències de l’activitat Dentistes sobre rodes i Anàlisi del dispositiu de Dentistes sobre rodes (a nivell
tècnic, d’organització, i de prestació de serveis), m i de la relació amb l’espai i les persones (mecànica, electrònica, digital, xarxes, interacció)

11’45 Pausa-café

12’15 Propostes i perspectives de millora i innovació del projecte Dentistes sobre rodes des de la perspectiva del projecte Hiperllocs Mòbils

13’30 Pausa

15’00 Què podem esperar dels Hyperlieux mobiles, més enllà del transport?
Mireille Apel-Muller (IVM)

15’30 Exemples i demostracions d’altres projectes Hyperlieux Mobiles.
Christine Chaubet (IVM)

16’00 Referència per a la millora : Experiència TOUTENKAMION.
Franck Tartinville (director comercial de Toutenkamion)

16’30 Debat sobre com fer espai públic amb els recursos que promou Hyperlieux Mobiles

17’30 Final de seminari

18’00 Cloenda i cordialitats

Programa Seminari 3 octubre

www.mobilehyperplaces.com