Són les megaciutats sostenibles?

24-02-2014

Reportatge emès a Món 3/24, Televisió de Catalunya, 15/01/2014
La megaciutat no és un model en sí, és ara com ara una necessitat, per la pressió demogràfica. Tindrem prou sòl, prous maons i ciment, prou aigua, energia per les grans metròpolis del futur? Com seran aquestes ciutats? com haurien de ser? Amb l’ajuda de dos experts en urbanisme, entre ells Carles Llop Torné, Francesc Canals analitza el procés d’urbanització dels territoris emergents.