La publicació CREPUD-MED ja està disponible!

01-02-2012

“Working with the territory: strategies for the new territorialities / Travailler avec le territoire: strátegies pour les nouvelles territorialités”. CREPUD-MED. Barcelona, 2012. (Editors: Carles Llop i Stéphane Bosc; editors assistents: Marta Carrasco i Konstantinos Kourkoutas).

Disponible a les biblioteques UPC! També el podeu consultar a la nostra web Ciutat Mosaic Territorial així com a la web oficial del projecte CREPUDMED. Esperem que el trobeu interessant!