Obertura del Concurs Internacional de ‘Passages’ a Valparaíso

15-05-2017

Ja està oberta la inscripció al concurs de ‘Passages Cordillera, espacios de transición para el nuevo Valparaíso’. Us animem a participar-hi!

Emblemàtic pels seus ’42 cerros’ de la ciutat portuària de Valparaíso, el ‘cerro’ Cordillera configura una xarxa de paisatges, ascensors i escales que són recorreguts quotidianament pels seus habitants. Generalment deteriorats, abandonats o reapropiats, es ban fent malbé en la seva funció com espai públic de mobilitat. Com es pot repensar aquests passatges perquè tinguin més prestacions i es transformin en una experiència en si mateixa?

Trobareu tota la infomració del concurs en aquest enllaç.

Logo-Passages-Cordillera.png-pequeño

Ya esta abierta la inscripción al concurso de ‘Passages Cordillera, espacios de transición para el nuevo Valparaíso’. Us animoamos a participar!

Emblemático de los 42 cerros de la ciudad portuaria de Valparaíso, el cerro Cordillera constituye una red de pasajes, ascensores y escaleras recorridos de manera cotidiana por sus habitantes. Generalmente deteriorados, abandonados o reapropiados, son dañados en su función intrínseca como espacio público de movilidad. ¿Cómo aumentar estos pasajes para que más allá del servicio que prestan se vuelvan una experiencia en sí?

Encontraréis más información en este enlace.