Laboratoris

Urbanística IV

Introducció

PROJECTES DE CIUTAT: PROJECTES DE CIUTAT EN LA CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL.
Els llocs i temes emergents de projecte en la Barcelona metropolitana.
Situacions territorials – Lògiques projectuals

Assignatura troncal de l’ETSAV (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès) de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) impartida pel DUOT (Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori).

Professor coordinador: Carles Llop i Torné (DUOT UPC)
Altres professors: Catalina Salvà Matas (DUOT UPC)

Ens pots contactar a: urb8.etsav@gmail.com

VISUALITZA ALGUNS DELS VIDEOS DE BARRERES
en trobaràs més a la nostra llista de reproducció BARRERES al canal de youtube d’Urbanistica IV