Laboratoris

Casos d’estudi

Territori Vallès

ENTRE RUBÍ-TERRASSA-CERDANYOLA-SABADELL. TRES EIXOS COM A PROJECTE D’ARTICULACIÓ TERRITORIAL

PROGRAMA

La ciutat contemporània, i l’àrea metropolitana de Barcelona ho mostra, és una ciutat complexa des del punt de vista factual. El procés de metropolitaneització en el creixement de les ciutats centrals sobre el pla central i en les cubetes de la Regió urbana de Barcelona, es manifesta en una forma de ciutat-mosaic-territorial conformada per una gran heterogeneïtat de formes urbanes barrejades en una mena de mixed col·loïdal amb espais rurals, infraestructures territorials i altres àmbits de dispersió residencial o industrial.

Tanmateix, aquest producte urbà sconfinato, allargassat sobre un territori cada cop més vast, inequívocament postfordista, mostra realitzacions exemplars de centralitat articulació urbana, alhora que els projectes de ciutat i territorials en curs plantegen símptomes de nova qualitat i urbanitat. L’internodalitat, d’un cada cop més real policentrisme metropolità, la intermodalitat en l’aposta decidida per sistemes i espais equipats públics per gestionar de manera eficient els creixents fluxos de la mobilitat regional, mostren una clara visió d’on dirigir les accions del projecte metropolità.

Passejar l’espai recuperat de Vall paradís (Terrassa), caminar el gran passeig marítim de la metròpoli (endegat per la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana), resseguir les transformacions de carreteres en passeigs urbans (a Sant Feliu de Llobregat, Martorell, Montgat…) o veure la transformació de Can Mulà (gran plaça central de Mollet) o l’intercanviador-plaça-parc (en l’Illa central de Badalona) citant alguns dels múltiples exemples de les transformacions en curs d’una ciutat de ciutats, parroquial i metropolitana alhora que mostra la seva energia per un urbanisme actiu basat en la qualitat del carrer.

Sobre la cubeta del Vallès l’enclau territorial estratègic de la B-30, històricament el corredor del Vallès, és el punt de partió d’aigües entre el Llobregat i el Besòs. Lloc de pas de les xarxes que comuniquen Barcelona amb els territoris d’Europa, el sud de Catalunya i la península Ibèrica, és a mésel gran espai d’articulació de les ciutats de l’arc de la metròpoli de Barcelona. La seva actual situació urbanística es caracteritza per una ocupació extensa del seu territori amb una dualitat de formes de creixement –entre ciutat compacta i urbanitzacions difoses pel territori.

En termes de nova ocupació de sòl dels darrers decennis, cal constatar la manca de compleció urbana i la necessitat de reprogramar alguns dels sòls urbanitzats no ocupats, plantejant nous reptes d’abordar actuacions de millora de la ciutat existent pel que fa a la seva estructura i composició interna, així com de les relacions ciutat – territori, d’acord amb les noves demandes urbanístiques, ambientals, culturals, socials i econòmiques.

Descarrega’t el Full d’Exercici per a més informació: Exercici de curs Urbanistica IV i VIII qt curs 2104 15

Torna a dalt

MATERIALS / RECURSOS

Materials:

DESCARREGAR CARTOGRAFIA: En aquest ENLLAÇ es poden descarregar tant les bases cartogràfies de l’ICGC en format .dwg com cartografies històriques dels diferents periodes en format .jpg
PRESENTACIONS DE CLASSE: En aquest ENLLAÇ es poden descarregar tant les presentacions de classe de les diferents sessions

Altres recursos:

Llistat de visualitzadors online . Amb aquests visualitzadors/visors es poden consultar dades cartogràfiques, geològiques, etc. dels diferents territoris.

Anàlisi econòmica de la B-30, IERMB.

Àmbit B30, pol industrial de la megaregió Barcelona-Lió, Raúl D. González del Pozo, Pla Estratègic de Ciutat Mollet 2025. Publicat a www.b30i.cat

riuripoll.net Representació de la identitat territorial del riu Ripoll, un projecte de Sitesize.

MUC Vallès Occidental. Dades bàsiques municipals i comarcals

MUC Vallès Oriental. Dades bàsiques municipals i comarcals

Torna a dalt