Laboratoris

Casos d’estudi PUc

Ciutat Besòs

Formacions-Transformacions-Regeneracions.

 

Programa

Treballs de curs

 

PROGRAMA

Un riu parc central, dos vies verdes i de mobilitat, tres nous equipaments metropolitans, quatre carrers metropolitans, cinc eixos cívics, sis places centres de barri equipades, set nous eco barris productius,vuit carrers transversals, nou microhubs de mobilitat, i algunes altres «coses urbanes»

PROGRAMA TALLER PUC QP 2015-2016
Altres documents de l’assignatura

On treballarem?
• Al territori al voltant de l’eix del riu Besòs, entre els municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i Barcelona,
• Tindrem en compte el marc de referència el debat, sobretot europeu de la regeneració arquitectònica i urbana

Temes del curs
En aquesta edició del tap ens proposem una exploració de les possibilitats de reneració urbanes del que anomenem “La ciutat Besòs”.
• ARQUITECTURES ESTRATÈGIQUES/MIXEDS: equipaments i espais lliures de proximitat, mixeds, habitatges i equipaments i espais lliures de proximitat en espais de nova centralitat.
• ECOTONS I ESPAIS URBANS PER RENATURALITZAR LA CIUTAT: Arquitectures d’equipament, carrers i vies verdes, places, centres de barri, peces de ciutat entre els espais urbans i les malles verdes de la regió urbana.
• FRINGES_FRANGES_FRANJAS. El projecte d’espais de transició i vores urbanes.
• ESPAIS DE LA MOBILITAT: nous espais per nous estils de vida i noves formes de l’habitat.
• PASSATGES: intercanviadors urbans i nous espais públics contemporanis entorn la mobilitat i el desplaçament a les grans metròpolis.
• CARRERS I PLACES METROPOLITANES. Nous eixos cívics i de centralitat DE Barcelona dins de l’Àrea metropolitana de Barcelona.

Torna a dalt
 

TREBALLS DE CURS

· EXERCICI 01: ATLAS BESÒS
· EXERCICI 02: Referents
· LLIURAMENT 01
· LLIURAMENT 02
· LLIURAMENT 03
· LLIURAMENT FINAL

bases:
GRUPS DE TREBALL PUC QP 2015-2016
TEMES I ELS GRUPS DE L’ATLAS
ASSIGNACIÓ ARTICLES-ALUMNES

articles:
Adaptable City / Europan 13
Adaptable City / Europan 12

Torna a dalt