Laboratoris

Casos d’estudi

Calvià, Mallorca

PORTA SUD DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

 

Programa i calendari

Treballs de curs

Galatzó_1024
 
Aquesta imatge del territori ha estat transformada per l’evolució social i les transformacions urbanes. Entre la nostàlgia d’un patrimoni territori de gran qualitat, que fou; i la realitat contemporània, paisatge és el gran contenidor de memòria i al mateix temps de present. La gran qualitat del conjunt patrimonial d’aquests vells territoris ens posa algunes preguntes i ens porta a explorar en la seva condició de ‘paisatge cultural’, això és: un territori ple d’història i patrimoni, fet per la societat que l’ha modelat des del treball; encara viu des del punt de vista de la producció i de l’habitabilitat, que es mostra a través de les institucions culturals que l’estudien i es preocupen per la seva conservació i gestió, per tal de gaudir-lo econòmica i culturalment.

– Quin son els trets patrimonials fonamentals?
– Quins son els elements essencials que el composen?
– Com s’ha constituït i com ha evolucionat?
– Quines estratègies projectuals dels usos i espais es poden plantejar per un equilibri entre protecció i desenvolupament ?
– Com gestionar adequadament la preservació dels valors industrials patrimonials, i al mateix temps permetre un desenvolupament econòmic i social que usi aquests espais?
-Qui són els agents que poden desenvolupar estratègies conjuntes?

Abordarem conjuntament aquestes qüestions, amb la col·laboració de les persones que serven la memòria del rec, i les institucions que en tenen cura o l’han de gestionar, i la ciutadania que el viu i el reivindica.
> La nostra contribució serà l’elaboració d’un Atlas sobre els paisatges de les Possessions de Serra de Tramuntana (Calvià, Mallorca), i un Quadern de estratègies i propostes de paisatge. El treball serà conjunt com a Taller, si bé i ens organitzarem en grups d’estudiants per a la elaboració dels materials específics.
> El mètode de treball i l’organització l’establirem en les sessions oportunes de coordinació en els tallers a classe.
> Durant l’elaboració del treball determinarem l’abast dels lliuraments de materials, i les dates de lliuraments parcials.

 

PROGRAMA

DOCUMENTS
PROGRAMA PAISATGES CULTURALS MALLORCA
PROGRAMA PAISATGES CULTURALS MALLORCA curt

 
Resum del programa de l’assignatura:

SEMINARI TEÒRIC SOBRE PAISATGE, Sant Cugat del Vallès
Dia 15 de gener 2019: Inici del taller i Seminari teòric sobre Paisatge. ETSAV. 9:00-19:30 hores.
Dia 16 de gener 2019: Seminari teòric sobre Paisatge. ETSAV. 9:00-19:00 hores.
Descarrega del programa del Seminari sobre Paisatge

 
TREBALL DE CAMP
Dies 17, 18 i 19 de gener 2019: Treball de Camp: Mallorca. Paisatges culturals de Calvià (Visita al lloc i treball de camp)
Descarrega del programa del treball de camp a Mallorca

 
TALLER DE PROJECTES
Dia 21, 22, 23 i 24 de gener 2019: Taller de projecte. (Matí/tarda) ETSAV. 8 hores.
Dia 25 de gener 2019: Presentació i debat final del taller. ETSAV. 4 hores. Avaluació de curs.

 
Equip docent:
Professors responsables: Carles Llop, Josep Maldonado.
Col·laboradors doctorands: Gemma Milà, Artur Tudela.
Col·laboradors arquitectes: Catalina Salvà.

Torna a dalt
 

TREBALLS DE CURS

Podeu consultar el contingut dels treballs clicant sobre la imatge.

01 INSULARITAT 02 TERRITORI

03 GALATZO 04 SON VICH VELL 05 LA TRAPA

Torna a dalt