Funcionament del web

La Ciutat Mosaic Territorial és un projecte d’investigació que s’està desenvolupant en el Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL – Projecte de ciutat contemporània. El projecte dels territoris contemporanis, un projecte territorial renovat que fomenti la contenció urbana, l’articulació dels fragments urbans, i l’adequació de les distintes formes de ciutat en un nou sistema d’organització, físic i funcional, que respongui a un model de “ciutat mosaic territorial”. Carles Llop Torné.

Aquest web actua com a suport per a l’intercanvi d’informació i materials entre els diferents agents que tenen relació amb el projecte i totes aquelles persones que vulguin conèixer què és la Ciutat Mosaic Territorial, com podem treballar per aconseguir regions urbanes més eficients o quins projectes territorials responen a qüestions com el metabolisme urbà o l’adaptació mútua amb la matriu biofísica.

Amb aquest espai es pretén per una banda, la difusió dels conceptes i idees que aquí s’exposen, però també constituir un node de reflexió i debat sobre els temes actuals que tenen a veure amb les nostres ciutats, els nostres territoris i els nostres paisatges.

Els laboratoris dels diferents cursos d’urbanisme i els diferents projectes de recerca específics permeten experimentar i posar en pràctica la teoria i la metodologia plantejada, alhora que permeten una visió dels territoris contemporanis d’arreu del món.

El web s’estructura en tres blocs principals:

1/ TEORIA. Què és la Ciutat Mosaic Territorial?

En aquest apartat, s’exposa el concepte de Ciutat Mosaic Territorial mitjançant textos, diagrames i ideogrames, i articles publicats que hi fan referència, emfatitzant l’atles com a instrument metodològic clau, per això se’n fa una breu introducció metodològica i un recull de referències.

2/ LABORATORIS. Experiències sobre la Ciutat Mosaic Territorial

El curs de doctorat “Projectes en la Ciutat Mosaic Territorial”, el curs d’Urbanística 8 “El lloc i els temes emergents del projecte”, i l’assignatura optativa “Paisatges Culturals” constitueixen els tres laboratoris que, en un marc docent universitari, posen en pràctica la metodologia analítico-propositiva i el contingut teòric a partir del treball de diferents casos d’estudi de Catalunya, d’Europa i del món. Aquests diferents treballs realitzats pels alumnes dels diferents cursos es presenten com a casos d’estudi i alhora com a referència d’atles contemporanis dels diferents territoris.

3/ RECERCA. Projectes i experimentacions

En aquest últim apartat es pot consultar la informació i contingut referent als diferents projectes de recerca específics que s’han desenvolupat en el marc d’aquesta investigació sobre la Ciutat Mosaic Territorial, així com les publicacions que n’han derivat. Les experiències principals són el projecte de recerca europeu CREPUD MED (Coopération Régionale pour une Planification Urbaine Durable de l’éspace Med) finalitzat el març de 2012; i l’actual programa nacional 2013-2016 amb el projecte “Ciudades, territorios metropolitanos y regiones urbanas eficientes: estrategias de proyecto y propuestas para la regeneración de la ciudad_mosaico_territorial“.