Els barris de Barcelona tenim un pla

27-03-2017

El pla de barris de Barcelona ha anat creant un consell assessor que llença un seguit d’idees que poden ajudar a donar nous punts de vista per regenerar la ciutat.

Dins d’aquest consell assessor, Carles Llop, hi exposa la visió de les trames urbanes:
– Quins trets caracteritzen les trames urbanes de Barcelona?
– Quina orientació ha de tenir la revitalització de les trames urbanes?

Per trobar la resposta a aquestes preguntes us convidem a veure aquest vídeo:
Trames Urbanes.

Barris_01

El pla de barris de Barcelona ha ido creando un consejo asesor que tira una serie de ideas que pueden ayudar a dar nuevos puntos de vista para regenerar la ciudad.

Dentro de este consejo asesor, Carlos Lobo, expone la visión de las tramas urbanas:
– ¿Qué rasgos caracterizan las tramas urbanas de Barcelona?
– ¿Qué orientación debe tener la revitalización de las tramas urbanas?

Para encontrar la respuesta a estas preguntas os invitamos a ver este vídeo:
Trames Urbanes.