Declaració mundial de les Ciutats Intermèdies

03-10-2016

Per donar veu a les Ciutats intermedies en el congrés de CGLU de Bogotà i en la Conferència de Habitat III, us convidem a recolzar la ‘Declaración Mundial de las Ciudades Intermedias’. La crida dels líders de I-Ciutats per un planeta sustentable.

passages

En el 2030, les Ciutats Intermèdies absorbiran més de la meitat de la població mundial i cobriran la més amplia superfície urbana del planeta. Les I-Cities són la clau per la implementació dels ODS, de la nova agenda urbana i d’altres agendes mundials per la sostenibilitat. Les Ciutats Intermèdies són la clau per poder sustentar el nostre planeta.

Uniu-vos a la Comunitat Mundial de les I-Cieties. Firmin amb nosaltres i passeu la veu a altres.

Ho podeu fer connectant: http://www.uclg.org

____________________________________________________________________________________________________

Para hacer oir la voz de las Ciudades Intermedias en el Congreso de CGLU de Bogota y en la Conferencia de Habitat III, os invitamos a apoyar la Declaración Mundial de las Ciudades Intermedias : la llamada de los lideres de I-Ciudades para un planeta sustentable.

En el 2030, las Ciudades Intermedias absorberán más de la mitad de la población mundial y cubrirán la más amplia superficie urbana sobre el planeta. Las I-Cities son clave hoy para la implementación de los ODS, de la nueva agenda urbana y de otras agendas mundiales para la sostenibilidad. . Las Ciudades Intermedias son clave para la sustentabilidad de nuestro planeta.

Uniros a la Comunidad Mundial de las I-Cities – Firmen con nosotros y pasen la voz a otros !

Lo pueden hacer conectando a: http://www.uclg.org

____________________________________________________________________________________________________

In order to have your voice heard in the UCLG Congress in Bogota and in Habitat III Conference, we invite you all to support the World Declaration of Intermediary Cities : the call from the I-Cities leaders for a sustainable world.

In 2030, I-Cities will absorb more than half of the world population and will cover the largest urban areas on the planet. They are key today for the implementation of the SDGs, new urban agenda and world agendas. I-Cities are key for the sustainability of our common planet.

Join the World Community of Intermediary Cities – Sign up and pass on the message !

You can do it connecting to: http://www.uclg.org