Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL DEL LLOC WEB

www.ciutatmosaicterritorial.com i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, vídeos, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l’equip de recerca Ciutat Mosaic Territorial del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC, i de cadascun dels autors dels treballs específics, com són els casos d’estudi o els atles dels participants de CREPUD MED així com de tercers que hagin autoritzat l’ús per Ciutat Mosaic Territorial. Tot aquest material està emparat per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de la propietat intel.lectual sobre aquests continguts.
L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Ciutat Mosaic Territorial es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de Ciutat Mosaic Territorial. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció de la marca Ciutat Mosaic Territorial sense autorització prèvia i per escrit d’aquest equip de recerca. Queden protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de Ciutat Mosaic Territorial que apareguin al lloc web o sobre els que se li doni informació.
Queden expressament prohibits els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament de continguts de www.ciutatmosaicterritorial.com que no sigui autoritzat per Ciutat Mosaic Territorial.

NORMES D’ÚS

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis de www.ciutatmosaicterritorial.com sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il.lícites o il.legals, que infringeixin els drets de Ciutat Mosaic Territorial o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. L’equip de Ciutat Mosaic Territorial no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda en el lloc web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents.

PROTECCIÓ DE DADES

L’usuari de www.ciutatmosaicterritorial.com dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza Ciutat Mosaic Territorial a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment de el lloc web, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
L’usuari de www.ciutatmosaicterritorial.com que faciliti dades de caràcter personal a Ciutat Mosaic Territorial podrà exercir davant el mateix els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol • licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI, davant el Registre de Ciutat Mosaic Territorial.
www.ciutatmosaicterritorial.com podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari per les seves pàgines. Les galetes s’associen exclusivament a un usuari anònim i al seu ordinador, i no contindran referències que permetin deduir dades personals de l’usuari.

SEGURETAT DE LES COMUNICACIONS

Ciutat Mosaic Territorial adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantitzar la seguretat de les comunicacions que es produeixin mitjançant www.ciutatmosaicterritorial.com, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de las transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS PER EL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB

Ciutat Mosaic Territorial disposa dels mecanismes tecnològics de control per prevenir o esmenar deficiències tècniques de funcionament del lloc web. Tot i això no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures en tot moment de virus i no es fa responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Ciutat Mosaic Territorial de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Ciutat Mosaic Territorial.
Ciutat Mosaic Territorial vetllarà per la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis, però no pot donar garanties, quan la incidència sigui deguda a causes alienes. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del lloc web i els serveis.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PER A L’ÚS DEL LLOC WEB

L’ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté www.ciutatmosaicterritorial.com és responsabilitat només de l’usuari. Ciutat Mosaic Territorial no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar d’aquest ús.
Ciutat Mosaic Territorial no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris en els espais de participació ni de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provinguin de fonts alienes a www.ciutatmosaicterritorial.com.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Els possibles conflictes relatius a www.ciutatmosaicterritorial.com es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, sent els jutjats de Barcelona els únics competents.
Tota persona usuària del lloc web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.