Són les megaciutats sostenibles?

24.02.2014

Reportatge emès a Món 3/24, Televisió de Catalunya, 15/01/2014
La megaciutat no és un model en sí, és ara com ara una necessitat, per la pressió demogràfica. Tindrem prou sòl, prous maons i ciment, prou aigua, energia per les grans metròpolis del futur? Llegir més